Oljespecifikation för Yanmar motorer

Till samtliga Yanmar marinmotorer – utom till de nya By-motorerna där syntetolja föreskrivs – skall en ren mineralolja användas.
Alla former av syntetoljor – hel eller del – är förbjudna att använda. Dessa oljar kan skada motorerna svårt och orsaka haveri.

I tabellen nedan framgår vilken oljekvalite som gäller för respektive motor

MotorbeteckningOljekvalitéVolym (i motor (1))
YSE, YSB, YSM 8/12SAE 30 eller 10W-30
API-klass CC eller CD
1,9 / 3,3
SB SAE 30 eller 10W-30
API-klass CC eller CD
2,8 / 3,5
2QM15 SAE 30 eller 10W-30
API-klass CC eller CD
2,5
2QM20 / 2QM20H SAE 30 eller 10W-30
API-klass CC eller CD
5,1
3QM30 SAE 30 eller 10W-30
API-klass CC eller CD
7,0
1GM SAE 15W-40
API-klass CC eller CD
1,3
2GM SAE 15W-40
API-klass CC eller CD
2,0
3GM / 3GMH SAE 15W-40
API-klass CC eller CD
2,7
3HM SAE 15W-40
API-klass CC eller CD
5,5
1GM10 SAE 15W-40
API-klass CC eller CD
1,3
2YM15SAE 10w-30 eller 15W-40
API-klass CC eller bättre
2,0*
2GM20(F)SAE 15W-40
API-klass CC eller CD
2,0
3YM20 SAE 10w-30 eller 15W-40
API-klass CC eller bättre
2,7*
3YM30 SAE 10w-30 eller 15W-40
API-klass CC eller bättre
2,8*
3GM30(F) SAE 15W-40
API-klass CC eller CD
2,7
3HM35(F)SAE 15W-40
API-klass CC eller CD
5,5
4JM-TE SAE 10W-40 eller 15W-40
API-klass CC eller CD
7,0
4JHE / 4JHBE / 4JH-TE
4JH-TBE / 4JH-HTE
4JH-HTBE
SAE 10W-40 eller 15W-40
API-klass CC eller CD
6,5 / 7,0
4JH-DTE / 4JH-DTBE SAE 10W-40 eller 15W-40
API-klass CC eller CD
8,0 / 7,0
3JH2E / 3JH2BE
3JH2-TE / 3JH2-TBE
SAE 10W-40 eller 15W-40
API-klass CC eller CD
4,9
4JH2E / 4JH2BE
4JH2-TE / 4JH2-TBE
4JH2-HTE / 4JH2-HTBE
4JH2-DTE / 4JH2-DTBE
4JH2-UTE / 4JH2-UTBE
SAE 10W-40 eller 15W-40
API-klass CC eller CD
7,0
3JH3E / 3JH3BE SAE 10W-30
API-klass CD eller bättre
5,3
4JH3E / 4JH3-BESAE 10W-30
API-klass CD eller bättre
5,6
4JH3-TE
4JH3-TBE / 4JH3-THE
4JH3-HTE / 4JH3-HTBE
4JH3-HTHE / 4JH3-DTHE
SAE 10W-30
API-klass CD eller bättre
7,0
3JH4E / 4JH4E SAE 10W-30 eller 15W-40
API-klass CD eller bättre
5,0*
4JH4-TE / 4JH4-HTESAE 10W-30 eller 15W-40
API-klass CD eller bättre
6,4*
4LH-TE / 4LH-HTE
4LHA-HTP / 4LH-DTE
4LHA-DTP / 4LH-STE
4LHA-STP
SAE 10W-40 eller 15W-40
API-klass CC eller CD
10,0
4BY150 / 4BY180SAE 0W-30/5W-30 eller
SAE 0W-40/5W-40 eller
API-klass SM, SL, SJ, SH/CF
ACEA-klass A3, B3, B4
8,0**
6BY220 / 6BY260SAE 0W-30/5W-30 eller
SAE 0W-40/5W-40 eller
API-klass SM, SL, SJ, SH/CF
ACEA-klass A3, B3, B4
11,0 **
6LP-DTE / 6LPA-DTP SAE 15W-40
API-klass CD eller bättre
10,0
6LP-STE / 6LPA-STP SAE 15W-40
API-klass CD eller bättre
10,5
6LY-UTE / 6LYA-UTE
6LY-STE / 6LYA-STE
6LYA-STP / 6LY2A-STP
6LY2-STE / 6LY2A-STE
6LY2A-STP
SAE 15W-40
API-klass CD eller bättre
20,0
6LY3-ETP / -STP, -UTPSAE 10W-30 eller 15W40
API-klass CD eller bättre
ACEA-klass E-3, E-4, E-5
JASO-klass DH-1
18,8
6CX-ETESAE 15W-40
API-klass CD eller bättre
23,0
6CX-GTE / 6CX-GTE2SAE 15W-40
API-klass CD eller bättre
22,0
  • * Motoroljor som endast uppfyller API-klass: CG-4, CH-4 eller ACEA-klass: E-1, E-2, klass B
    eller JASP: DH-2, DL-1 och där det inte anges andra klassningar omfattas av tabellen får ej användas.
    Dessa motoroljor är gjorda för andra typer av motorer och kan orsaka svåra skador på Yanmar marinmotorer

** Yanmar marinmotorer typ BY skall köras på en helsyntet olja med klassning enligt tabellen.
Inga mineraloljor får användas till dessa motorer

// Roger Silver
Tekniskt stöd
Yanmar Sverige AB