2GM20 och 3GM30 Impeller

På Yanmars 2GM20 och 3GM30 motorer händer det ibland att man beställer fel impeller. Här ska vi försöka reda ut lite mellan de olika typerna, det finns nämligen 3 st olika pumpar beroende på vilken motor och sjövattenpump man har.

2GM20 – 3GM30
impeller 104211-42071
packning 104211-42090 – Papperspackning
Sprängskissbild på pumpen nedanför (tryck på bilden för att få upp den i större storlek)


2GM20F – 3GM30F
impeller 104223-42092
packning 104223-42110 – Papperspackning
Sprängskissbild på pumpen nedanför (tryck på bilden för att få upp den i större storlek)


2GM20(F)-YEU – 3GM30F-YEU
impeller 128990-42570 (impellersats)
o-ring X02173476 (ingår i impellersatsen)
Sprängskissbild på pumpen nedanför (tryck på bilden för att få upp den i större storlek)

Det förekommer ibland att denna -YEU pump sitter monterad på de andra modellerna så var vaksam om. Ett kännetecken är att man har o-ring som packning vilket ingen av de andra impellrarna har.

När vi pratar med folk så har man ibland köpt en ersättningsimpeller där man skickar med både o-ring och packning eller man har köpt en annan båt och ska byta impeller och upptäcker att det sitter dubbla tätningar (vilket är fel). Har man spår för o-ring så är det denna impeller 128990-42570 man ska ha och endast o-ring som tätning för impellerlocket.

Rätt oljefilter till min Yanmar

Fråga: Ska köpa ett nytt oljefilter till min Yanmarmotor. Tog med mig en gammal kartong som jag haft i båten där det står 119305-35151. Hittar inte filtret i er webshop, har ni inte detta filter? I listorna hittar jag däremot ett annat filter som har ett snarlikt reservdelsnummer, 119305-35170 passar det tror ni?

Svar: Ja det filtret passar, för ett par år sedan så nummerändrade Yanmar artikelnummret på oljefiltret från 119305-35151 till 119305-35170 🙂

Oljelarm Yanmar 3GM30F

Fråga:
Det gäller en Yanmar 3GM30F som sitter i en Omega 36. I söndags gick vi för motor från Uppsala. Efter cirka två timmar kom vi till Eriksundsbron och jag sänkte farten inför broöppningen. Då gick oljetryckslarmet, först stötvis och försvann vid ökat varvtal, sedan mer kontinuerligt. Efter bropassagen stannade vi och kollade oljenivån, som var normal. Vi seglade sedan (kryssning i alla smala passager 😊) till Sigtuna och kom fram efter cirka 2 timmar. Vid tilläggningen startade vi motorn kort (någon minut) och då gick larmet kontinuerligt oavsett varvtal.

Igår bytte vi oljefilter och jag skaffade en oljetrycksmätare. Den visade cirka 4 bar med kall motor på tomgång. Efter varmkörning ökade vi stegvis varvtalet till maxvarv, sänkte varvtalet något och körde motorn ytterligare cirka 10 minuter med växeln i för att motorn skulle få jobba. Trycket låg kring 3 bar, men pendlade periodvis mellan 2 och 4 bar och man kunde känna i slangen till tryckmätaren att trycket pulserade. När vi sedan sänkte varvtalet blev trycket stabilt kring 3 bar och 2 bar på tomgång. När vi stängt av motorn och återmonterat tryckgivaren fungerade den normalt (när tändningen slås på tänds lampan för lågt oljetryck och larmet går; när motorn startat slocknar lampan direkt och larmet tystnar).

Tacksam för tankar kring vad som kan vara orsaken till felet.

Svar:
Det man kan misstänka vid dåligt oljetryck är oljepumpen, dåliga lager, givaren är trasig eller att man har felaktig olja.

Eftersom det nu verkar fungera börja med att byta oljetrycksgivaren 124060-39452
Om problemet upprepar sig kontinuerligt kan man misstänka mer alvarliga saker som dåliga lager eller dålig oljepump.