Beslut om HVO100 för Yanmarmotorer

Har varit en liten följetång detta om HVO100 för Yanmar.1 Juli 2020 tog vi upp frågan första gånger här på Yanmarspecialisten.se, då pågick testerna och man rekommenderade att man inte skulle köra på HVO 100 till testerna var klara.


Drygt 1 år senare Juni 2021 undrade ni hur det gått med testerna, fortfarande inget beslut men man påpekade att om man det blir fel på motorn som kan häledas till att man använt HVO100 så gäller inga garantier.


Nu har det alltså kommit en OFFICIEL Bulletin från Yanmar i ämnet förnybar / alternativ diesel.

2022-01-21: Skriver inte ordagrant utan lite kortfattat.

Det förnybara bränslet enligt EN15940 har lägre densitet och motorn kommer därför förlora lite i effekt. Minskad effekt och högre bränsleförbrukning till följd av användning av bränslet är inget som Yanmar kommer kompensera.

Använder man alternativt bränsle som inte uppfyller EN15940 och man får bränslerelaterade problem täcks detta inte av Yanmar garantier

Byter man bränsle från traditionell diesel EN590 till förnybar diesel EN590 eller EN15940 måste alla bränsleslangar och gummipackningar av nitril bytas ut. Gäller på begagnade motorer inte nya. Läckage pga. man inte bytt ut detta kommer inte täckas av Yanmars garantier.

Blandningar av traditionell diesel (EN590) och förnybar/ alternativ diesel (EN15940) som i tex HVO20, HVO50 eller i GTL tillåts av Yanmar.

Så slutsats. YANMAR tillåter EN590 och EN15940 diesel

Detta meddelande gäller följande Yanmar motorer

1GM10
2YM15
3YM20
3YM30AE
3JH5E
3JH40
4JH45
4JH57
4JH4-TE
4JH80
4JH4-HTE
4JH110
4JH3-DTE

Bränsle / Diesel BTL, GTL, HVO


2023-11-08

Ingen bulletin har gått ut men på Yanmars officiella hemsida har man nu denna bild.

Vidare har de lagt upp lite förklaringar kring HVO.

Vad är HVO-bränsle?

Hydrotreaterad vegetabilisk olja (HVO) är ett förnybart paraffinbränsle (diesel). Det framställs av använda matoljor, rester av animaliska fetter från livsmedelsbearbetning, tallolja och grödor som inte är avsedda för livsmedel.

Hur tillverkas den?

HVO, en ny generation av biobaserad diesel, har behandlats med vätgas för att uppfylla den europeiska standarden EN15940 för ”paraffiniskt dieselbränsle från vätgasbehandling”. Denna mer komplexa process ger ett renare bränsle utan de nackdelar som traditionell biodiesel, eller första generationens biodiesel, har.

Vilka egenskaper har paraffiniska bränslen och HVO?

Paraffiniska dieselbränslen specificeras i EN15940 och har högre cetantal och lägre densitet än konventionella dieselbränslen (EN590). HVO och Bio to Liquid (BTL) är förnybara paraffiniska (diesel) bränslen, medan Gas to Liquid (GTL) är ett alternativt fossilt paraffiniskt (diesel) bränsle. HVO är en klar, färglös och luktfri vätska.

Vilka är fördelarna med HVO?

Användningen av förnybara bränslen (HVO och BTL) kommer att ge en betydande minskning (upp till 90%) av fossilakoldioxidutsläpp. HVO har låga halter av svavel och aromater som förknippas med paraffiniska bränslen och förbränns renare än första generationens biodiesel eller mineraldiesel. Tack vare sin goda oxidationsstabilitet är den inte benägen för bakterietillväxt.

Vad är skillnaden mellan HVO och diesel?

HVO och diesel liknar varandra, kemiskt och fysikaliskt. De viktigaste skillnaderna mot traditionell diesel är cirka 7% lägre bränsletäthet, mindre svavel (5mg/kg jämfört med 10mg/kg), inga aromater (0% jämfört med 5%) och ett högre cetanvärde, vilket tyder på en mer fullständig förbränningsprocess.

Topplockspackning Yanmar 3QM30

Fråga: Har ni topplockspackning till Yanmar 3QM30 på lager?
Vad har den för artikelnummer och vad kostar den?

Svar: Topplockspackningen har artikelnummer 121370-01332, här är länk till vår nya webshop där du kan se aktuellt pris.

Webshopen är under uppbyggnad så det är lite rörigt, annars kan du gå in på vår gamla webshop där du hittar alla sprängskisser på motorn, länk här. Vi hoppas få upp alla sprängskisser på nya shopen under våren.

Vi har topplockspackningen på lager 🙂

Byta Albin AD21 mot Yanmar 3GM30F

Har en Albin båt med en Albin AD21 motor och har kollat på att sätta in en begagnad Yanmar 3GM30F eller kanske en Yanmar 2GM20F men den känns lite liten.

Passar det att byta ut en Albin AD-21 mot någon av dessa yanmarmotorer?

Svar: Det var väldigt länge sedan vi bytte ut någon Albin motor, men vi har hittat en installationsmått på den som kanske kan vara till någon hjälp.

Här kommer också en installationsritning på Yanmar 3GM30F

Varvtalsgivare Yanmar 4JH4E

Letar efter varvtalsgivaren till min Yanmar 4JH4E, har tittat på era sprängskisser men hittar ingen, kan ni hjälpa mig att hitta denna reservdel?

Ser ut som om motorn får pulserna på från generatorn. Hittar inte heller någon varvtalsgivare på svänghjulet eller bröstkåpan där de normalt sitter.
Här är en bild på kopplingsschemat.

Insprutare och spridarspets till Yanmar 4LH-STE

Fråga: Har en Yanmar 4LH-STE, vill köpa insprutare 719175-53100. Den varkar dock ha utgått.
Vad skiljer den mot insprutaren på 4LH-DTE.? (artikelnummer 719173-53100)

Svar: Vågar inte svara på vad som skiljer insprutare 719175-53100 mot 719173-53100. Dock har inte insprutaren till 4LH-STE 719175-53100 utgått.

Vi hade ingen på lager men den finns på Yanmars huvudlager så vi borde kunna ha den hemma på 1-2 dagar.

Om du bara behöver spridarspetsen så heter den 119175-53000

Här är en länk till vår webshop och sprängskissen på insprutaren där du hittar dessa. Sidan är under uppbyggnad så är det något du inte hittar eller finns lisat är det bara att du frågar.