Oljepump till Yanmar SD40

Fråga: Det ska finnas en oljepump för att byta oljan i vattnet på Yanmar segelbåtsdrev. Jag har ett SD40 och i min manual så står det 2st artikelnummer 196311-92960 och 196440-92970. Jag blir inte riktigt klok på vilken av dessa som är adapter eller inte

Så här står det:

Om båten är i vattnet

1 Förberedelser av segeldrevet.

” a) Lossa och avlägsna pluggen för oljebyte. Den finn under växelspaken.

b) Skruva i adapteranslutningen tillsammans med o-ringen.

c) Anslut en styv gummislang med innerdiameter 14-16 mm med slangklämmor till adapterförbindelsen vid platsen för oljebyte. Slangen måste vara lång nog för att dränering ska kunna ske till en hink eller pump.

2 Snabbaste sätt: Utblåsning med hjälp av tryckluft

Utför först förberedelserna.
1) Tag bort mätstickan och oljepåfyllningspluggen från det övre täcklocket.

2) Skruva i ytterligare adapterförbindelse med en o-ring i påfyllningshålet, Skruva in oljepluggen på mätstickans plats.

3) Anslut truckluftsslangen med slangklämmor

Alternativ 1

4) Anslut en slang från den övre adapterförbindelsen till tryckluften och inom 10-15 minuter kommer nästa all olja att ha blåsts ut.

Alternativ 2: Användning av komprimerad luft som erhålls med hjälp av en vanlig fri handpump eller fotpump.

4) Montera en en-vägs ventil (backventil) i tryckledningen (anslut till det övre täcklocket) Detta görs för att kunna bibehålla det tryck som fås från pumpen.

5) Anslut handpumpen eller fotpumpen med tryckledningen till adapterförbindelsen upptill.

6) Så som systemet nu är anslutet pumpas oljan ut till dess det är tomt. Det tar ca 3 minuter för de första 0.9 liter att komma ut. Nästa fas tar med tid eftersom det mest är luft som pumpas ut och tar cirka 12 minuter.

De delar som listas är:
Anslutning av adapter 196311-92960
O-ring adapter 24311-000100
Adapterförbindelse 196440-92970

Har ni dessa på lager? Finns det någon bild på dessa?

Svar: Hade tagit kort på detta kitt för någon månad sedan, det ska omnämnas lite fler delar. Bland annat en handpump, den är med här. Se bilder. Vi har adapter/nippeln på lager (196311-92960).

Adapterförbindelsen som omnämns är alltså en slang, men det är detta kitt (2st nipplar) plus o-ringen som behövs för att byta oljan i segelbåtsdrevet i vattnet.

I texten omnämns även en backventil som inte Yanmar har något artikelnummer på vad jag vet.

Matarpump fuktar kring delningen – Yanmar 2GM20F

Fråga: Jag upplever att min matarpump fuktar lite kring delningen där membranet sitter, Finns det en packning där eller är det membranet som gett sig? 

Försökt kolla på eran sidan men går membranet att köpa? Bränslepumpen är 129301-52020. Motorn 2gm20f

Svar: Det är membranet som gett sig och då är det tyvärr ny pump som gäller.
Normalt har vi den på lager, vi har många på semester mig själv inräknad. Mina kollegor som ska vara på plats är tyvärr sjuka.

Om du vill köpa en ny kan vi antingen skicka eller så kan du komma förbi (när mina kollegor tillfrisknat)

Om du meddelar hur du vill göra så kan jag förbereda beroende på hur du vill göra. Rekommenderat at byta packningen in mot blocket och kopparbrickorna på bränslerören.

Här är sprängskissen på bränslepumpen på vår nya webshop, länk
Packningen har artikelunmmer Y121520-01851
Kopparbrickorna har artikelnummer Y23414-080000 åtgår totalt 4st, 2 på ingående och 2 på utgående bränslerör.