Generator på Yanmar 3YM30AE

Fråga: Jag planerar att byta till LiFePO4 batterier. Vad är det för generator som sitter på min motor? Har den en intern temperaturkontroll eller är det risk för överhettning om jag kopplar in LiFePO4 batterier direkt på generatorn?

Svar: Det är en Valoe 125A genarator som sitter monterad. Den har ett inbyggt överhettningsskydd som slår till om generatorn blir överhettad.

Eftersom frågan kom in på engelska följer ett meddelande på engelska.


Alternator on Yanmar 3YM30AE

Question: I am planning to change my service battery to LiFePO4.
What is the brand and specification of the alternator on my Yanmar 3YM30AE?
Does it have an internal temperature control or is there risk for overheating if I connect LiFePO4 batteries direct to the alternator?

Answer: It´s a 125A Valeo altenator, there is a overheating protection built in thats will turn it of if overheated.